comment 0

Filosofisk loggbok grupp 1 – Kontemplation om Andlighet-Kroppslighet (del I)

Vår fjärde kontemplation i grupp 1 handlar om att utforska temat ”andlighet-kroppslighet” utifrån filosofi, konst och deltagarnas erfarenheter. Denna gång mediterade var och en framför ett konstverk i samlingen på museet t ex verk Francis Bacon och Yves Klein. Efteråt skrev de ned fragmentariska aspekter av andlighet eller kroppslighet som de ville ta med sig vare sig på något sätt…

comment 0

Filosofisk loggbok Grupp 2 – Kontemplation om Kosmologi (del I) 11/12 2015

  Grupp 2 valde temat ”Kosmologi” för sin 3e kontemplation. Vi utforskade olika ingångar innan själva samtalet började: Vad är kosmologi? Hur mycket teori/förkunskaper är relevant? Hur beskriva erfarenhet av vad det är? Gemensamt komma fram till en fråga Metafysisk bild av kosmologi? Existentiell relation till kosmologi? Fenomenologisk relation till kosmologi? Sedan diskuterade vi kopplingen till ”mikro-mezzo-makro” som är en…

comment 0

Filosofisk loggbok Grupp 2 – Kontemplation om Identitet (del I)

Vi tittade på olika filosofiska teorier om identitet, så som ”the brain view” (Peter van Inwagen), ”first-person perspective”, ”soul or immaterial view”, ”the memory and continuity view” och ”the body view” (Shoemaker och Aristoteles m fl). Sedan gjorde vi en övning i Olafur Eliasson där man skulle mejsla fram en fråga som berör identitet genom att vara i utställningen Reality…

comment 0

Filosofisk loggbok Grupp 2 – Kontemplation om Skuld och Ansvar (i relation till privilegier) del II

Frågan de röstade fram för samtalet var: Vad är ansvar och vad är skuld om den fria viljan inte existerar? Vi tog med oss frågan in i Olafur Eliassons ”Verklighetsmaskiner”. Det här samtalet handlar om vad för frågor och funderingar som uppstod inom oss när frågan kom i kontakt med konsten. C: Determinismen kan kännas för trångsynt. Håller med om…

comment 0

Filosofisk vandring runt Djurgården 10/11-2015

Vi gjorde en filosofisk vandring inspirerad av Nelson, Socrates och Harteloh med temat ”integritet” som gruppen valde efter en övning då de skulle komma på en fråga med naturen som inspirationskälla. Vi gick i tystnad halva vandringen en och en för att låta tankarna få komma och kunna ta in miljön i processen. Sedan delade vi in oss 2 och…

comment 0

Den Gudomliga Komedin

Till mitten hunnen på vår levnads vandring hade jag i en dunkel skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen. Hur svår den skogen tycks mig beskriva, så vild och full av snår och oframkomlig att blotta tanken på den väcker fruktan. – Dante, från Den Gudomliga Komedin